Αναζήτηση
Μακεδονία
Χάρτες
Συλλογές
Συντομογραφίες
Βιβλιογραφία
Συντελεστές
Σύνδεσμοι
English
 

Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται περισσότερα από 1.470 χάλκινα νομίσματα του Μακεδονικού βασιλείου που προέρχονται από τρεις σημαντικές ιδιωτικές συλλογές: της Alpha Bank στην Αθήνα, του Charles Hersh, ένα τμήμα της οποίας βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και του Δημήτρη Πορτόλου, που έχει δωρηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Οι περιγραφές των νομισμάτων πλαισιώνονται από γενικές πληροφορίες για το Μακεδονικό κράτος, την οικονομία του και την νομισματική του ιστορία. Επίσης δίνονται πληροφορίες και για τις τρεις νομισματικές συλλογές και παρατίθεται μια αναλυτική βιβλιογραφία για τα Μακεδονικά νομίσματα (χρυσά, αργυρά και χάλκινα).